เครื่องชั่งรถบรรทุกพิกัด 50 ตัน สร้างบนพื้นถนน ขนาดแท่นชั่ง 3x9 เมตร

 

เครื่องชั่งรถบรรทุกพิกัด 50 ตัน สร้างบนพื้นถนน ขนาดแท่นชั่ง 3x9 เมตร แบบแท่นลอย พื้นคอนกรีต พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเครื่องชั่ง พร้อมตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่ กองชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย์ ติดตั้ง ณ บริษัท เรามีฟูดส์ จำกัด จ.สมุทรปราการ ราคา 2xx,xxx บาท

 

Visitors: 57,681