เครื่องชั่งรถบรรทุก

เครื่องชั่งรถบรรทุก คือเครื่องชั่งที่รองรับน้ำหนักของรถบรรทุกที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 20 ตันขึ้นไป และยังมีการสอบเทียบเครื่องชั่งรถบรรทุกเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย เครื่องชั่งรถบรรทุกมีกี่แบบ ประเภทของเครื่องชั่งรถบรรทุก  1. เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบลอย  2. เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบฝังบ่อ  3. เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบกึ่งลอยกึ่งบ่อ โครงสร้างรับน้ำหนักรถบรรทุกรองรับพิกัดตั้งแต่ 20ตัน, 30ตัน, 40ตัน, 50ตัน, 60ตัน, 80ตัน, 100ตัน  
 
ขนาดของเครื่องชั่งรถบรรทุก รับออกแบบติดตั้งเครื่องชั่งรถบรรทุก ทุกแบบ ทุกขนาด ซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนักทุกชนิดทั้งแบบติดตั้งถาวรและแบบเคลื่อนย้าย เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบแท่นลอย (Floating Platform Type) เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบฝังบ่อ (Embedded Pits Type) เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบพื้นเหล็ก (Steel Surface) เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบพื้นคอนกรีต (Concrete Surface) เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบแท่นโมบาย (Mobile Platform Type)กฎหมายพิกัดน้ำหนักรถบรรทุกและกำหนดเกณฑ์บรรทุกสินค้าของรถประเภทต่างๆ รถกระบะ 4 ล้อ 3.5 ตัน - รถกระบะบรรทุก 4 ล้อใหญ่ 9.5 ตัน รถบรรทุก 6 ล้อ 15 ตัน - รถบรรทุก 10 ล้อ 25 ตัน รถพ่วง 22 ล้อ 50.5 ตัน  
 
เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบเคลื่อนย้ายได้ สำหรับผู้ใช้งานที่มีการเปลี่ยนสถานที่ชั่งน้ำหนักบ่อย มาพร้อมชุดหัวอ่านและเครื่องพิมพ์สำหรับตรวจสอบ และพิมพ์ค่าน้ำหนัก มีทั้งแบบมีสาย และไร้สาย เป็นระบบ Static (ชั่งน้ำหนักแบบรถหยุดนิ่ง)เรารับผลิตติดตั้งเครื่องชั่งรถบรรทุก ทุกแบบ ทุกขนาด ยินดีให้คำปรึกษา สินค้ารับประกันคุณภาพ ทั้งแบบติดตั้งถาวรและแบบเคลื่อนย้าย เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบแท่นลอย เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบฝังบ่อ เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบพื้นเหล็ก เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบพื้นคอนกรีต เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบแท่นโมบาย  
 
เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบถาวร การติดตั้งแบบถาวรจะใช้ฐานติดตั้งแบบคอนกรีตแท่นชั่งน้ำหนักหรือเรียกอีกอย่างว่าพื้นเครื่องชั่ง ส่วนประกอบนี้คือโครงสร้างที่ใช้เป็นพื้นผิวรับน้ำหนักรถบรรทุก โดยทั่วไปแท่นชั่งน้ำหนักจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ แบบแยกชิ้นที่ประกอบกันเพื่อขยายให้ได้ความยาวที่ต้องการ โหลดเซลล์: โหลดเซลล์เหล่านี้เป็นเซ็นเซอร์ที่ตรวจวัดน้ำหนักบนเครื่องชั่ง แท่นชั่งน้ำหนักของเครื่องชั่งรุ่นใหม่ๆ ส่วนใหญ่มักจะใช้โหลดเซลล์เหล่านี้ด้วย หน้าจอเครื่องชั่ง: บางครั้งเรียกว่าหน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก ซึ่งเป็นแผงควบคุมสำหรับเครื่องชั่ง หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทราบ และมักจะทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงของเครื่องชั่งอื่นๆ ด้วย สายเคเบิล: สัญญาณจากโหลดเซลล์จะต้องส่งไปยังหน้าจอเครื่องชั่ง  
 
เครื่องชั่งรถบรรทุกขนาดพิกัด 30 ตัน 40 ตัน รับผลิตเครื่องชั่งรถบรรทุก ชั่งรถกระบะ ชั่งรถหกล้อ ชั่งรถสิบล้อ เราจำหน่ายเครื่องชั่งรถบรรทุก ทุกพิกัด ทุกขนาด พิกัด10ตัน,20ตัน,30ตัน,40ตัน,50ตัน,60ตัน,80ตัน,100ตัน เครื่องชั่งรถบรรทุก พื้นเหล็กขนาด 3 X 18 เมตร  พิกัด 60-100 ตัน, เครื่องชั่งรถบรรทุก พื้นเหล็ก  ขนาด 3X7เมตร / 3X8 เมตร/ 3X9 เมตรพิกัด 50 ตัน เครื่องชั่งรถบรรทุก พื้นปูน ทางขึ้นลงทางเดียวขนาด 3X7 เมตร / 3X8 เมตร / 3X9 เมตร  พิกัด 50 ตัน เครื่องชั่งรถบรรทุก แบบบ่อตื้นพื้นปู  ขนาด 3X18 เมตรพิกัด 60 - 100 ตัน เครื่องชั่งรถบรรทุก พื้นเหล็ก  ขนาด 3X18 เมตรพิกัด 100 ตัน
 

เครื่องชั่งรถบรรทุกราคา 5xx,xxx บาทพิกัด 100 ตัน ขนาดแท่นชั่ง 3x18 เมตร แบบแท่นลอย พื้นคอนกรีต พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเครื่องชั่ง พร้อมตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่ กองชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย์ ติดตั้ง ณ บริษัท อนัตตากรีน จ.กระบี่

เครื่องชั่งรถบรรทุกราคา 6xx,xxx บาท พิกัด 100 ตัน ขนาดแท่นชั่ง 3x18 เมตร แบบแท่นลอย พื้นคอนกรีต รวมตอกเสาเข็ม พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเครื่องชั่ง พร้อมตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่ กองชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย์ ติดตั้ง ณ ท่าทราย มาสกร จ.อยุธยา

เครื่องชั่งรถบรรทุกราคา 5xx,xxx บาท พิกัด 80 ตัน ขนาดแท่นชั่ง 3x18 เมตร แบบแท่นลอย พื้นคอนกรีต พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเครื่องชั่ง พร้อมตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่ กองชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย์ ติดตั้ง ณ บริษัท ดีมายเออร์ จ.ลพบุรี   

เครื่องชั่งรถบรรทุกราคา 4xx,xxx บาท พิกัด 50 ตัน ขนาดแท่นชั่ง 3x8 เมตร แบบฝังบ่อ พื้นคอนกรีต พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเครื่องชั่ง พร้อมตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่ กองชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย์ ติดตั้ง ณ บริษัท เฮกวาง จำกัด จ.ชลบรี

เครื่องชั่งรถบรรทุกราคา 2xx,xxx บาท พิกัด 50 ตัน สร้างบนพื้นถนน ขนาดแท่นชั่ง 3x9 เมตร แบบแท่นลอย พื้นคอนกรีต พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเครื่องชั่ง พร้อมตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่ กองชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย์ ติดตั้ง ณ บริษัท เรามีฟูดส์ จำกัด จ.สมุทรปราการ

เครื่องชั่งรถบรรทุกราคา 2xx,xxx บาท  พิกัด 50 ตัน ขนาดแท่นชั่ง 3x9 เมตร แบบใช้เหล็กไวแฟร้งค์ แบบแท่นลอย พื้นคอนกรีต พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเครื่องชั่ง พร้อมตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่ กองชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย์ ติดตั้ง ณ บริษัท บีเอสที พาราวูดส์ จ.ระยอง 

เครื่องชั่งรถบรรทุกราคา 4xx,xxx บาท  พิกัด 50 ตัน ขนาดแท่นชั่ง 3x8 เมตร แบบประหยัดเเข็งแรง แบบแท่นลอย พื้นคอนกรีต พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเครื่องชั่ง พร้อมตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่ กองชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย์ ติดตั้ง ณ บริษัทเอราวัณฟู้ดส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

เครื่องชั่งรถบรรทุกราคา 4xx,xxx บาท พิกัด 100 ตัน ขนาดแท่นชั่ง 3x18 เมตร แบบประหยัดเเข็งแรง แบบแท่นลอย พื้นคอนกรีต พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเครื่องชั่ง พร้อมตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่ กองชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย์ ติดตั้ง ณ แพล้นปูน เฮียประสงค์ จ.บึงกาฬ

เครื่องชั่งรถบรรทุกราคา 4xx,xxx บาท พิกัด 100 ตัน ขนาดแท่นชั่ง 3x18 เมตร แบบประหยัดเเข็งแรง แบบแท่นลอย พื้นคอนกรีต พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเครื่องชั่ง พร้อมตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่ กองชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย์ ติดตั้ง ณ แพล้นท์ปูนคุณ โบ๊ต จ.ชลบุรี    

เครื่องชั่งรถบรรทุกราคา 5xx,xxx บาท พิกัด 100 ตัน ขนาดแท่นชั่ง 3x18 เมตร แบบแท่นเหล็ก แบบแท่นลอย พื้นเหล็ก พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเครื่องชั่ง พร้อมตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่ กองชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย์ ติดตั้ง ณ จ.ชุมพร

เครื่องชั่งรถบรรทุกราคา 4xx,xxx บาท พิกัด 100 ตัน ขนาดแท่นชั่ง 3x18 เมตร แบบประหยัดเเข็งแรง แบบแท่นลอย พื้นคอนกรีต พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเครื่องชั่ง พร้อมตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่ กองชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย์ ติดตั้ง ณ บริษัท ซาวาน่า จ.บึงกาฬ 

เครื่องชั่งรถบรรทุกราคา 5xx,xxx บาท พิกัด 100 ตัน ขนาดแท่นชั่ง 3x18 เมตร แบบขาเข้า-ขาออก แบบใช้เหล็กไวแฟร้งค์ แบบแท่นลอย พื้นคอนกรีต พร้อมลงเข็มตอก พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเครื่องชั่ง พร้อมตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่ กองชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย์ ติดตั้ง ณ ท่าทรายแสนดี จ.อยุธยา 

 

ทำไมถึงต้องมีเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก? ทั้งนี้ก็เพราะไม่ให้รถบรรทุกสินค้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จากสถิติที่ผ่านมาพบว่า ประเทศไทยต้องเสียค่าซ่อมถนนปีละกว่า 20,000 ล้านบาท สาเหตุหนึ่งมาจากการที่รถบรรทุก บรรทุกสินค้าเกินพิกัด ทำให้ถนนพังเร็วกว่ากำหนด ถนนปกติควรใช้งานได้ถึง 7 ปี แต่เมื่อรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินพิกัดวิ่งผ่าน ระยะเวลาใช้งานของถนนลดลงเหลือเพียง 3 ปี ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ควรจะใช้งาน

ดังนั้นก่อนจะออกจากโรงงานหรือสถานที่ที่รับขนส่งจึงต้องมีการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเสียก่อนเพราะเมื่อเข้าด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกไปแล้ว น้ำหนักเกินก็จะโดนปรับตามระเบียบละครับ

กฎหมายพิกัดน้ำหนักรถบรรทุกและกำหนดเกณฑ์บรรทุกสินค้าของรถประเภทต่างๆ ไว้ที่เท่าไหร่บ้าง (ข้อมูลรวมน้ำหนักของตัวรถบรรทุก)

- รถกระบะ 4 ล้อ 3.5 ตัน   - รถกระบะบรรทุก 4 ล้อใหญ่ 9.5 ตัน

- รถบรรทุก 6 ล้อ 15 ตัน   - รถบรรทุก 10 ล้อ 25 ตัน  

- รถพ่วง 22 ล้อ 50.5 ตัน

รับออกแบบติดตั้งเครื่องชั่งรถบรรทุก ทุกแบบ ทุกขนาด ซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนักทุกชนิดทุกยี่ห้อ พร้อมออกใบรับรองจากบริษัทฯ และ กองชั่งตวง วัด กระทรวงพาณิชย์ บริการตรวจเช็คและรับ-ส่งเครื่องชั่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล บริการให้เช่าเครื่องชั่งน้ำหนัก ทั้งรายวัน รายเดือน รายปี ราคาไม่แพง หมดปัญหากับการหาซื้อและดูแลเครื่องชั่งอีก ด้วยบริการที่รวดเร็ว สินค้ารับประกันคุณภาพ

ทั้งแบบติดตั้งถาวรและแบบเคลื่อนย้าย ตรวจเช็คและซ่อมบำรุง มาตรฐานสูง

- เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบแท่นลอย (Floating Platform Type)

- เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบฝังบ่อ (Embedded Pits Type)

- เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบพื้นเหล็ก (Steel Surface)

- เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบพื้นคอนกรีต (Concrete Surface)

- เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบแท่นโมบาย (Mobile Platform Type)


เครื่องชั่งรถบรรทุก

   

   

เครื่องชั่งรถบรรทุก พื้นเหล็ก

ขนาด 3 X 18 เมตร

พิกัด 60- 100 ตัน

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 

 

 เครื่องชั่งรถบรรทุก พื้นเหล็ก

ขนาด 3X7เมตร / 3X8 เมตร/ 3X9 เมตร

พิกัด 50 ตัน

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 

 

เครื่องชั่งรถบรรทุก พื้นปูน ทางขึ้นลงทางเดียว

ขนาด 3X7 เมตร / 3X8 เมตร / 3X9 เมตร

พิกัด 50 ตัน

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 

 

เครื่องชั่งรถบรรทุก แบบบ่อตื้นพื้นปู

ขนาด 3X18 เมตร

พิกัด 60 - 100 ตัน

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 

 

เครื่องชั่งรถบรรทุก พื้นเหล็ก

ขนาด 3X18 เมตร

พิกัด 100 ตัน

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

เครื่องชั่งรถบรรทุก สามารถรับน้ำหนักได้ 30 ตัน – 100 ตัน และควรมีการตรวจสอบมาตรฐานทุก ปี เพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของน้ำหนักที่ชั่งโยจะมีการตรวจสอบทั้งระบบอาทิเช่น 

 

  

1.ตรวจสอบดูบริเวณรอบๆ บริเวณแท่นชั่งห้ามมีเศษวัสดุ หิน ดิน ทราย เข้าไปอุดบริเวณรอบๆแท่นชั่ง เพราะจะทำให้แท่นชั่งไม่เป็นอิสระการอ่านค่าจะเกิดความไม่แน่นอน

  

 

2.ตรงบริเวณกล่องรวมสัญญาณ (Summing Box) ต้องปิดสนิท ไม่มีรอยฉีกขาดของซีล และไม่มีความชื้น

 

3.ห้ามไม่ให้มีน้ำขังในบ่อที่วางแท่นชั่งกรณี เป็นเครื่องชั่งฝังพื้น

 

 

4.Stopper ของแท่นชั่งต้องไม่เบียดหรือติดกับแท่นชั่ง

5.หลังจากติดตั้งเครื่องชั่งเรียบร้อย ห้ามมีการเชื่อม ( welding) บริเวณแท่นชั่งหรือรอบๆแท่น เพราะอาจเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์ต่างๆเสียหายจากกระแสไฟฟ้า

6.ควรตรวจเช็คสายดิน (Ground) ของแท่นชั่งให้อยู่ในสภาพปกติเสมอ ห้ามไม่ให้หลุดหรือขาด

 

 

 

7.ท่อเดินสายสัญญาณต้องอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตก หัก รั่ว

8.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด Indicator Computer Printer load cell ต้องต่อสายดิน Ground เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว

9.ขณะที่ฝนตกหรือฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ควรปิดเครื่องชั่ง และถอดปลั๊กไฟออก เพื่อป้องกันความเสียหายจากความผิดปกติของระบบไฟฟ้า หรือฟ้าผ่า

10.ควรจัดให้มีเครื่องป้องกันไฟกระชากในระบบเครื่องชั่งรถบรรทุก

11.หลังจากเลิกใช้งานเครื่องชั่งควรถอดปลั๊กไฟออกก่อนเสมอ

 

 

12.ห้ามแก้ไขซ่อมหรือดัดแปลง เครื่องชั่งรถบรรทุกเอง เพราะอาจมีความผิดทางอาญาฯ หากซีลที่เจ้าหน้าที่ทำไว้ถูกทำลาย

13.ต้องมีการตรวจรับรองทุกๆ 2 ปี ตามกฎหมาย

14.ในการชั่งใช้งานไม่ควรจอดรถทิ้งไว้ บนแท่นชั่งเป็นระยะเวลานานๆ

 

 

15.ตรวจสอบดูว่ามีการทรุดตัวของฐานรากหรือไม่ และขอบทางขึ้นลงต้องอยู่ระดับเดียวกันกับแท่นชั่ง

16.ตรวจสอบดูตัว Load cell ว่ายังติดตั้งอยู่ในแนวระนาบหรือไม่ (ต้องไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง) หรือเบ้ารับ load cell อยู่บริเวณกึ่งกลางของ Load cell หรือไม่

17.ดูแลรักษาความสะอาดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด (Indicator, computer, printer) อย่างสม่ำเสมอ และป้องกันไม่ให้โดนความชื้น

 

 

18.หมั่นตรวจเช็คสายสัญญาณและสายไฟให้พร้อมใช้งานเสมอ

19.ห้ามชั่งเกินพิกัดกำลังของเครื่องชั่ง

20.ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของการชั่งบ้าง โดยการนำรถขึ้นชั่งบริเวณ หัว กลาง ท้าย แล้วดูว่าน้ำหนักเท่ากันหรือไม่

21.ห้ามมีอุปกรณ์อื่นมาต่อเชื่อมเพิ่มจากระบบเดิมของเครื่องชั่งรถบรรทุก

22.ผู้ใช้งานรถบรรทุก ควรศึกษาวิธีใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

เครื่องชั่งรถบรรทุก พื้นปูน

ขนาด 3X18 เมตร

พิกัด 60-100 ตัน

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦


  • เครื่องชั่งรถบรรทุกพิกัด 50 ตัน สร้างบนพื้นถนน ขนาดแท่นชั่ง 3x9 เมตร แบบแท่นลอย พื้นคอนกรีต ติดตั้ง ณ บริษัท เรามีฟูดส์ จำกัด จ.สมุทรปราการ

  • เครื่องชั่งรถบรรทุกพิกัด 100 ตัน ขนาดแท่นชั่ง 3x18 เมตร แบบประหยัดเเข็งแรง แบบแท่นลอย พื้นคอนกรีต ติดตั้ง ณ แพล้นปูน เฮียประสงค์ จ.บึงกาฬ

  • เครื่องชั่งรถบรรทุกพิกัด 100 ตัน ขนาดแท่นชั่ง 3x18 เมตร แบบประหยัดเเข็งแรง แบบแท่นลอย พื้นคอนกรีต ติดตั้ง ณ แพล้นท์ปูนคุณ โบ๊ต จ.ชลบุรี

  • เครื่องชั่งรถบรรทุกพิกัด 100 ตัน ขนาดแท่นชั่ง 3x18 เมตร แบบขาเข้า-ขาออก แบบใช้เหล็กไวแฟร้งค์ แบบแท่นลอย พร้อมลงเข็มตอก ติดตั้ง ณ ท่าทรายแสนดี จ.อยุธยา

  • เครื่องชั่งรถบรรทุกพิกัด 50 ตัน ขนาดแท่นชั่ง 3x9เมตร แบบใช้เหล็กไวแฟร้งค์ แบบแท่นลอย ติดตั้ง ณ บริษัท บีเอสที พาราวูดส์ จ.ระยอง ราคา 2xx,xxx บาท

  • เครื่องชั่งรถบรรทุกพิกัด 100 ตัน ขนาดแท่นชั่ง 3x18 เมตร แบบแท่นเหล็ก แบบแท่นลอย พื้นเหล็ก พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ ติดตั้ง ณ จ.ชุมพร ราคา 5xx,xxx บาท

  • เครื่องชั่งรถบรรทุกพิกัด 100 ตัน ขนาดแท่นชั่ง 3x18 เมตร แบบประหยัดเเข็งแรง พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ ติดตั้ง ณ บริษัท ซาวาน่า จ.บึงกาฬ ราคา 4xx,xxx บาท

  • เครื่องชั่งรถบรรทุกพิกัด 50 ตัน ขนาดแท่นชั่ง 3x8 เมตร แบบประหยัดเเข็งแรง แบบแท่นลอย พื้นคอนกรีต ติดตั้ง ณ บริษัทเอราวัณฟู้ดส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

พิกัดน้ำหนักรถบรรทุก ตามที่กฎหมายกำหนด

เครื่องชั่งวิเคราะห์ 

เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งโต๊ะ

เครื่องชั่งดิจิตอลวางพื้น

เครื่องชั่งดิจิตอลกันน้ำ


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณ ศราวุธ 086-311-6065

 

 

บริษัท เชคเวท แอนด์ เอ็นจิเนีย จำกัด

516-518 ซ.สุขุมวิท 54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260

Tel: 086-311-6065

Fax: 02-5391309

www.check-weight.com

E-mail: checkweight@hotmail.com 

https://www.เครื่องชั่ง.net/

https://www.xn--42cgal7joc4a7b0e0de.net

 

 


 

เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกราคาประหยัด 3*18 ม.พร้อมงานฐานราก ทางขึ้นลง เทปูนบนแท่นชั่ง ชุดคอม เครื่องพิมพ์ กระดาษ เครื่องจ่ายไฟ พร้อมตรวจกระทรวงพาณิชย์

รหัสสินค้า : Truck318
ยี่ห้อ : Commandor
รุ่น : HP-09

 

 

เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ราคาประหยัด 3*7 ม.พร้อมงานฐานราก ทางขึ้นลง เทปูนบนแท่นชั่ง ชุดคอม เครื่องพิมพ์ กระดาษ เครื่องจ่ายไฟ พร้อมตรวจกระทรวงพาณิชย์

รหัสสินค้า : Truck37
ยี่ห้อ : Commandor
รุ่น : HP-09

 

 

เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ราคาประหยัด 3*8 ม.พร้อมงานฐานราก ทางขึ้นลง เทปูนบนแท่นชั่ง ชุดคอม เครื่องพิมพ์ กระดาษ เครื่องจ่ายไฟ พร้อมตรวจกระทรวงพาณิชย์

รหัสสินค้า : Truck38
ยี่ห้อ : Commandor
รุ่น : HP-09

 

 

เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ราคาประหยัด 3*9 ม.พร้อมงานฐานราก ทางขึ้นลง เทปูนบนแท่นชั่ง ชุดคอม เครื่องพิมพ์ กระดาษ เครื่องจ่ายไฟ พร้อมตรวจกระทรวงพาณิชย์

รหัสสินค้า : Truck39
ยี่ห้อ : Commandor
รุ่น : HP-09

 

 

เครื่องชั่งรถยนต์บรรทุก แบบแท่นลอย ขนาด 3*8 เมตรแบบลอย พร้อมทางขี้นลง พร้อมชุดอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเครื่องชั่ง ราคาประหยัด โครงสร้างแข็งแรง

รหัสสินค้า : TRUCKPL
ยี่ห้อ : TRUCKPL
รุ่น : Pitless

 

 

เครื่องชั่งรถยนต์บรรทุก แบบแท่นลอย ขนาด 3*18 เมตรลอย พร้อมทางขี้นลง พร้อมชุดอุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเครื่องชั่ง ราคาประหยัด โครงสร้างแข็งแรง
 
รหัสสินค้า : TRUCKPL318
ยี่ห้อ : TRUCKPL318
รุ่น : Pitless

 

เครื่องชั่งรถยนต์บรรทุกแบบกึ่งบ่อกึ่งลอย Semi-Pit Type พิกัด 60-100 ตัน ขนาดแท่นชั่ง 3*18 เมตร แบบประหยัดเนื้อที่ ดูแลรักษาง่าย

รหัสสินค้า : TRUCKSEMI318
ยี่ห้อ : TRUCKSEMI318
รุ่น : Semi-Pit

 

เครื่องชั่งรถยนต์บรรทุก แบบบ่อ แบบบ่อลึก ขนาด 3*18 และ 3*18 เมตร เสมอกับพื้นถนน ประหยัดเนื้อที่ เหมาะสำหรับ โรงงานที่เนื้อที่น้อย

รหัสสินค้า : TRUCKPIT318
ยี่ห้อ : TRUCKPIT318
รุ่น : Pit type

 

เครื่องชั่งรถยนต์บรรทุก แบบบ่อ แบบบ่อลึก ขนาด 3*8 เมตร เสมอกับพื้นถนน ประหยัดเนื้อที่ เหมาะสำหรับ โรงงานที่เนื้อที่น้อย

รหัสสินค้า : TRUCKPIT
ยี่ห้อ : TRUCKPIT
รุ่น : Pit type

 

เครื่องชั่งรถยนต์บรรทุก ชั่ง กระบะ หกล้อ หรือสิบล้อ ทุก ขนาดทุกพิกัด สำหรับธุรกิจค้าของเก่าไม่ว่าจะเป็นขนาดร้านเหล็ก ร้านใหญ่ มีให้เลือกทุกแบบทุกราคา

รหัสสินค้า : PORTABLETRUCK
ยี่ห้อ : PORTABLETRUCK
รุ่น : Steel deck

 

Visitors: 61,532